headerphoto

SI E MENAXHON SHQETËSIMIN?

MANNA E SË HËNËS
25 Shkurt, 2013

Nga Robert J. Tamasy

Një nga çuditë më të mëdha në punë është mundësia që na jepet për të parë talente dhe aftësi të ndryshme në veprim. Disa janë lidera të lindur, disa të tjerë e kanë më të lehtë që të ndjekin dhe të mbështesin ata që udhëheqin. Disa janë të prirë për administrim, ku kryejnë dhe delegojnë detyra, ndërsa disa të tjerë janë të përshtatshëm për të kryer me përpikmëri punë individuale. Disa janë aq të prerë për marketing dhe shitje, sa janë në gjëndje që t'u shesin akull arinjve polarë të Kanadasë së Veriut. Disa dinë të flasin bukur, kurse disa të tjerë janë të aftë të komunikojnë mirë vetëm me shkrim...

GARA QUHET E FITUAR VETËM NË FINISH

MANNA E SË HËNËS
18 Shkurt, 2013

Nga Jim Mathis

Ca vjet më parë deshëm të ndërronim tapetet e shtëpisë. Pajtuam një kompani që na e rekomanduan dhe i paguam nje cmim te majmë për punën që do bëhej. Kur tapetet u shtruan e u mbërthyen, ime shoqe u bë keq sepse dhomat ngjanin shumë shëmtuar.

TË MËSOSH NGA GABIMET E TË TJERËVE

MANNA E SË HËNËS
11 Shkurt, 2013

Nga Robert J. Tamasy

“Pse mendon se ke nevojë për mentorim?” Këtë pyetje i bëra djaloshit që qëndronte ulur përballë meje në tryezën e një restoranti. Një mik i përbashkët i kishte rekomanduar Todit që të takohej me mua për të gjetur një mentor si për jetën e vet shpirtërore ashtu edhe për atë profesionale.

5 P-të QË DUHEN PATUR PARASYSH KUR MERR VENDIME NË FUSHËN ETIKO-MORALE

MANNA E SË HËNËS
4
Shkurt, 2013

Nga Rick Boxx

Jo shumë kohë më parë dëgjova shkrimtarin dhe oratorin Lee Strobel, i cili na dha një mesazh të shkëlqyer mbi ato që ai i quante "5 P-të që duhen respektuar për të marrë vendime të rëndësishme etiko-morale". Mendova se ia vlente që idetë e tij t'i paraqisja në këtë Manna.