headerphoto

KARAKTERI APO REPUTACIONI (Nami)? ZGJIDHE VETË

MANNA E SË HËNËS
26 Nëntor, 2012

Nga Robert J. Tamasy

Kur të nevojitet të zgjedhësh një avokat ose nje furnitor etj. për firmën tënde, mbi ç'bazë e bën përzgjedhjen? Të kërkosh në librat e telefonave nuk mjafton sepse informacioni aty është i pakët. Mund të konsultohesh edhe me shokë e miq për ndonjë rekomandim ose të marrësh mendim te zyra Better Business Bureau për karakteristikat e kandidatëve të mundshëm.

FALENDERIMET NUK JANË RAST PËR TË BËRË KRAHASIME

MANNA E SË HËNËS
19 Nëntor, 2012

Nga Jim Mathis

Thuajse në çdo shoqëri të civilizuar vjen dita për të festuar te vjelat dhe për të falenderuar Perëndinë për prodhimin e mbarë të vitit. Në SHBA, Dita e Falenderimeve ka lidhje me fillimet e kolonializmit. Megjithëse shumica jonë nuk merret me bujqësi, miliona njerëz gjejnë kohën për të falenderuar Perëndinë që na plotëson nevojat tona.

VLERAT E ZELLIT NË PUNË DHE VENDOSMËRISË

MANNA E SË HËNËS
5 Nëntor, 2012

Nga Rick Boxx

Në qoftë se dikush do t’ju pyeste se kush është faktori kryesor për arritjen e suksesit, cila do të ishte përgjigja juaj?