headerphoto

A I KE TË ARDHURAT MË TË MËDHA SE SHPENZIMET?

MANNA E SË HËNËS
27 Qershor, 2011

Nga Robert J. Tamasy

Të ardhura dhe shpenzime. Kredite dhe debite. Depozita dhe tërheqje. Këto terma përdoren në biznes dhe në botën profesionale për të matur atë që quhet “taban sigurie”. Po i mbajte të ardhurat në një nivel më të lartë se shpenzimet, po akumulove kredite më shumë se debite dhe, po pate më shumë kapital gjendje se sa në proces qarkullimi, atëherë mund të thuhet se biznesi yt është në rregull.

SI TA RUASH MOTIVIMIN EDHE KUR NDJEHESH I SFILITUR

MANNA E SË HËNËS
20 Qershor, 2011
Shalom Media, Tiranë.

Nga Dr. Rick Warren

Ka një thënie e cila përdoret në sport por që I shkon shumë mirë për shtat çdo përpjekjeje që bëhet në jetën dhe punën e përditshme: “Nuk është çështja se si e fillon diçka, por si e mbaron atë.”

KOTËSIA E RENDJES PAS LUMTURISË

MANNA E SË HËNËS
13 Qershor 2011
SHALOM MEDIA, Tiranë.

Nga Robert D. Foster

Në Kongresin vjetor të Asamblesë së Popullit, kryeministri i Kinës i porositi kuadrot e partisë e të shtetit që të bëjnë një përpjekje me goditje të përqendruar për t’i bërë njerëzit të lumtur. Ne atë vend të madh e të fuqishëm fjala LUMTURI u bë fjala e ditës, u bë parulla e re e mitingjeve e cila zëvendësoi parullën e mëparshme që ishte fjala “Harmoni”.

DREJTUESI DISPONIBËL PËR PUNONJËSIT

MANNA E SË HËNËS
6 Qershor, 2011

Nga Rick Boxx

Një artikull i së përditshmes ekonomiko financiare The Wall Street Journal,  bënte fjalë për një praktikë të habitshme që po zbatohej nga disa drejtues. Sipas artikullit, ata marrin në punë një “shef personeli”, person ky që  merret drejtpërdrejt me punonjësit, duke i dhënë mundësi shefave të mëdhenj  që t’iu përkushtohen më shumë çështjeve më thelbësore të kompanisë.