headerphoto

KREATIVITETI – DHE SKEPTICIZMI

MONDAY MANNA
Në ndihmë të përsosjes së
moralit në jetë dhe në punë.
Nentor 29, 2010

Nga: Robert D. Foster

Një nga liderët botërorë më të respektuar të shekullit të XX ka qenë indiani Mahatma Gandi (1869-1948). Ja një prej thënieve të tij më madhështore:

                "Në fillim ata të injorojnë. Pastaj qeshin me ty.
                 Pastaj të luftojnë. Pastaj ti fiton!"

Gjithmonë më kanë pëlqyer historitë e mendimtarëve të mëdhenj, shpikësve të famshëm, atletëve të shkëlqyer dhe eksploratorëve të guximshëm. Të gjithë këta njerëz, meshkuj ose femra, të rinj ose të moshuar, minoritet ose shumicë, kanë qenë njerëz që kanë rendur pas instinktit të tyre krijues, kanë vënë në përdorim talentet e tyre dhe kanë pasur nxitjen e brendshme për t’i kthyer ëndrrat e tyre në realitet. Ja disa nga historitë e mia më të preferuara:  

PROBLEMI ME STANDARTIN ETIK TE DYFISHTE

MONDAY MANNA
Në ndihmë të përsosjes së
moralit në jetë dhe në punë.
NENTOR 1, 2010

Nga: Rick Boxx

Sipas dy studimeve të kryera nga Instituti për Opinionin Publik i Kolegjit Marist, vetëm 28 përqind e individëve të marrë në pyetje, 48 përqind e të cilëve ishin biznesmenë, mendojnë se njerëzit përdorin të njëjtin standard etik si në marrëdhëniet e punës ashtu edhe në jetën private. Në shumicën e rasteve mbizotëron mendimi se biznesmenët dhe një pjese e profesionisteve të biznesit ndryshe sillen në marrëdhëniet e punës dhe ndryshe në marrëdhëniet private. Kjo mund të jetë e vërtetë.

ARTI I MENAXHIMIT TË GOJËS

MONDAY MANNA
Në ndihmë të përsosjes së
moralit në jetë dhe në punë.
15 Nëntor, 2010

Nga: Dr. Rick Warren

 
Në qoftë se ti je një biznesmen i zakonshëm atëherë, sipas ekspertëve në fushën e komunikimit, ti:

  • Bën mesatarisht rreth 30 biseda në ditë.
  • Kalon 20 përqind te jetës duke folur.
  • Thua aq fjalë sa, në një vit, mund të mbushje 66 libra me 800 faqe secili!

AVANTAZHET E TELASHEVE TE MEDHA

Monday Manna
Në ndihmë të përsosjes së
moralit në jetë dhe në punë.
8 Nëntor, 2010

 

Nga: Robert J. Tamasy

Si po të shkon biznesi në këto momente? Po karriera? Ndoshta po të shqetëson fakti që e ardhmja duket e pasigurt… Edhe nëse tani për tani punët duken se po të shkojnë mbroth, prapë se prapë ka shumë të ngjare që gjatë viteve të fundit të kesh përjetuar e kaluar probleme serioze. Në një mënyre ose në një tjeter askush nuk i shpëton dot trilleve të fatit të keq

PROBLEMI ME STANDARTIN ETIK TE DYFISHTE

Nga: Rick Boxx

MONDAY MANNA
Në ndihmë të përsosjes së
moralit në jetë dhe në punë
NENTOR 1, 2010

 

Sipas dy studimeve të kryera nga Instituti për Opinionin Publik i Kolegjit Marist, vetëm 28 përqind e individëve të marrë në pyetje, 48 përqind e të cilëve ishin biznesmenë, mendojnë se njerëzit përdorin të njëjtin standard etik si në marrëdhëniet e punës ashtu edhe në jetën private. Në shumicën e rasteve mbizotëron mendimi se biznesmenët dhe një pjese e profesionisteve të biznesit ndryshe sillen në marrëdhëniet e punës dhe ndryshe në marrëdhëniet private. Kjo mund të jetë e vërtetë.