headerphoto

A MUND TË BASHKËJETOJNË PUNA ME ADHURIMIN ?

Nga: Austin Pryor

MONDAY MANNA
Në ndihmë të përsosjes së
moralit në jetë dhe në punë.
25 tetor 2010

 

Kur kam qënë ithtar fare i ri i Jezusit më kanë folur për rëndësinë që ka adhurimi i përditshëm ndaj Perëndisë mbi baza individuale. Dija se duhej t’i drejtohesha zemrës së Atit, duke ndarë çiltërsisht me Të shpresat dhe ëndrat, nevojat dhe shqetësimet e mia. Dija gjithashtu se sa e rëndësishme është që të dëgjosh përgjigjen e Perëndisë nëpërmjet meditimit dhe përsihatjes së fjalëve të Tij që ndodhen në Shkrimet e Shenjta. Shërbesa ime ndaj Perëndisë duhej të ishte gjithmonë e gërshetuar me udhëtimin tim pranë Tij.

MESIME QE DALIN NGA “PINJONET”

Nga: Robert D. Foster

MONDAY MANNA
Në ndihmë të përsosjes së
moralit në jetë dhe në punë.
Tetor 18, 2010

Çfare kane te perbashket njerezit e meposhtem?

      Stiven Xhobs: Biznesmen i madh amerikan, kerkues dhe shpikes ne fushen e teknologjise.
      Xheki Robinson:  Njeriu qe theu barrierat racore ne bejsbollin amerikan.
      Nelson Mandela: Ish president i Afrikes se Jugut, i cili realizoi unitetin kombetar.
      Nene Tereza: Nje bukuri e Perendise qe sakrifikoi jeten per te varferit dhe njerezit ne nevoje.

LIGJET E VJELJES – NE PUNE E NE JETE

Nga: Robert J. Tamasy

MANNA E SË HËNËS
Në ndihmë të përsosjes së
moralit në jetë dhe në punë.
Tetor 11, 2010

Për shumë prej nesh që jemi aktivë në botën profesionale dhe të biznesit, jeta e fshatit dhe e fermerëve është thuajse e panjohur. Megjithatë, shumë parime që janë thelbësore për bujqësinë, janë të zbatueshme edhe në mjedisin tonë. Për shembull, ashtu sikundër fermeri duhet ta kultivojë tokën duke përgatitur farën për mbjellje, edhe ne biznes ne duhet të “kultivojmë” klientët dhe partnerët tanë potencialë duke ndërtuar marrëdhënie dhe duke i bindur ata se “do të shërbehen më mire nga ne se sa nga ndonjë kompani tjetër konkurruese”.

A MUND TE JESH I MIRE PA PERENDINE!

Nga: Rick Boxx

MANNA E SE HENES
Në ndihmë të përsosjes së
moralit në jetë dhe në punë.
Tetor 4, 2010

Kohët e fundit lexova rubrikën “Besimi” të gazetës sonë lokale, ku një ateiste përshkruante përpjekjet e saj për t’i mësuar fëmijët se si te bëhen njerëz “te mire”, por pa iu referuar fare Biblës.