headerphoto

BINDJET FORMËSOJNË SJELLJEN DHE QËNDRIMET TONA

Nga: Dr. Rick Warren
Në ndihmë të përsosjes së
moralit në jetë dhe në punë.
27 Shtator, 2010

Çdo ditë në botën profesionale dhe të biznesit ne shohim – dhe shpesh i vuajmë – pasojat e veprimeve dhe marrjes së vendimeve nga njerëz të cilët nuk kanë bindje të përcaktuara dhe të qarta. Sikundër ka thënë dikush: nëse ngrihesh lart kot, ashtu, kot do të biesh poshtë.

TË GJESH MBESHTETJE KUR NDIHESH I BRAKTISUR

Nga: Robert D. Foster
Në ndihmë të përsosjes së
moralit në jetë dhe në punë.
20 Shtator, 2010

Disa javë më parë më doli gjumi në orën dy të mëngjesit i përfshirë nga një ndjenjë vetmie e madhe. Kjo ishte një ndjesi emocionale krejt e re për mua. Marioni, gruaja ime 53 vjeçare ndodhej në spital, në prag të vdekjes nga komplikacionet e sëmundjes Alzhaimer. Shpërthimin tim të brendshëm e përshkruan një shkrimtar antik në Psalme:

"I ngjaj pelikanit në pyllin e egër; Jam si bufi në shkretëtirë; Jam pa gjumë dhe si harabeli i vetmuar mbi çati” (Psalme 102: 6, 7).

Ndihesha i izoluar, i largët me miqtë e shokët, i konsumuar nga ndjesia e humbjes dhe boshllëkut. Dikush ka thënë: Jo me kot fjala “lonelinnes”, (vetmi absolute, braktisje, i shkretë) është fjala më e shkretuar e gjuhës angleze.

KUSHTOJI KOHË “MPREHJES SË SHARRËS”

Nga: Robert J. Tamasy
Në ndihmë të përsosjes së
moralit në jetë dhe në punë.
13 Shtator, 2010

Në librin e tij “ 7 Shprehi të Njerëzve me Performancë të Lartë”, Stefen Kovej (Stephen Covey) shprehinë e shtatë e emërton: “Mprihe sharrën.” Në thelb kjo do të thotë të ndalosh punën dhe t’i japësh vetes mundësi për ripërtëritje në secilin prej katër dimensioneve kyçe të jetës: fizik, mendor, socio-emocional dhe shpirtëror.

TË SHKURTOSH FUQINË PUNËTORE PA E PRISHUR “TUFËN”

Nga: Rick Boxx
Në ndihmë të përsosjes së
moralit në jetë dhe në punë.
6 Shtator, 2010

Në botën e korporatave një praktikë që përdoret rëndom nga disa drejtues është ajo e shkurtimit çdo vit të 10 % të forcave të punës nga rradhët e punonjësve me performancën më të dobët. Megjithëse mund të duket si një përqasje efikase ndaj çështjes së eliminimit të personelit të paaftë, kjo praktikë anashkalon disa faktorë që luajnë rol të rëndësishëm siç janë menaxhimi i dobët dhe gabimi i të kërkuarit prej njerëzve që të bëjnë punë për të cilat ata nuk janë të përshtatshëm.