headerphoto

FORCA E TË MENDUARIT NË MËNYRË POZITIVE

Nga: Robert J. Tamasy
Në ndihmë të përsosjes së
moralit në jetë dhe në punë.
26 Korrik, 2010

Vite më parë kam dëgjuar presidentin e një kompanie të rëndësishme në fushën e komunikimit, i cili tregonte rrugën e tij të suksesit në biznes. Ai i përmbahej një rryme filozofike të njohur të asaj kohe që përmblidhej me fjalët “ fuqia e të menduarit në mënyrë pozitive”. Motoja udhëheqëse e saj ishte: “ti mund të arrish gjithçka që je në gjendje të mendosh dhe në të cilën beson.” Presidenti kishte blerë çdo libër që bënte fjalë mbi këtë çështje me bindjen se, po të ndërtonte në vetvete një sistem të tillë të menduari, ai do të mund të përmbushte çdo ëndërr të vetën.

PROBLEMET QË DALIN NGA DIJENITË E TEPËRTA

Nga: Jim Mathis
Në ndihmë të përsosjes së
moralit në jetë dhe në punë.
19 Korrik, 2010

Ted De Moss, president i CBMC, herë pas here përmendte shprehjen “njeri i shkolluar më shumë nga sa i përballon inteligjenca”. Këtë e thoshte me humor për të përshkruar një person që dinte shumë, por mendonte pak. Me fjalë të tjera, ai thoshte se dijenitë e shumta mund të bëhen të rrezikshme kur përdoren pa kujdes.

KE NEVOJË PËR URTI? PSE MOS IA KËRKOSH ATË PERËNDISË?

Nga: Rick Boxx
Në ndihmë të përsosjes së
moralit në jetë dhe në punë.
12 Korrik, 2010

Mendimet m’u ngatërruan teksa po përpiqesha të përfytyroja mënyrën se si t’ia kumtoja sa më saktë bordit të drejtorëve mendimet dhe ndjenjat që kisha në zemër. Si do të mundja që t’i bëja ata me dije për disa konkluzione të rëndësishme në një mënyrë të atillë që ata të kishin mundësi të kuptonin se si kisha mbërritur në ato konkluzione. Përvoja më thoshte që t’i drejtohesha Perëndisë për udhëzime të sakta dhe urtësi mendimi.

KUR DUKET SIKUR LUTJET NUK MARRIN PЁRGJIGJE

Nga: Robert J. Tamasy
Në ndihmë të përsosjes së
moralit në jetë dhe në punë.
5 Korrik, 2010

“Kur s’ke rrugëdalje tjetër, atëherë lutu.” Kjo është motoja e shumë njerëzve. Ndoshta edhe ti je një prej tyre. Bën pjesë në grupin e atyre njerëzve që janë të aftë t’ia dalin mbanë pothuaj çdo situate. Kur ndodhin raste të rralla që gjërat iu dalin jashtë kontrollit, atëherë i drejtohen lutjes. Në fund të fundit ç’të keqe ka?