headerphoto

PUNA E SOTME NUK DUHET LËNË PËR NESËR

Nga: Rick Warren
Në ndihmë të përsosjes së
moralit në jetë dhe në punë.
28 Qershor, 2010


Shumica prej nesh kanë përjetuar tëtë faza të shtyrjes në kohë të gjërave që u është dashur të bënin:

Faza 1: “Kësaj radhe do ta filloj herët.” (Faza e shpresës)
Faza 2: “Duhet të filloj shpejt.” (Faza me pak tension)
Faza 3: “Duhej ta kisha filluar më shpejt.” (Faza e fajësisë)

RREZIKU I TE MOS BËRIT TË GJËRAVE PËR TË CILAT KE PASION

Nga: Jim Mathis
Në ndihmë të përsosjes së
moralit në jetë dhe në punë.
21 Qershor, 2010

Dua t’ju rrëfej mbi dikë që e njoh, dikë të cilin e quajta “Bob Piktori”. Bobit i pëlqente të vizitonte muze arti ndaj vendosi të bëhej piktor. Studioi artin e mjeshtrave të mëdhenj dhe filloi të bënte kopje të punëve të tyre. Penelatë pas penelate ai mësoi shumë mbi ngjyrat, materialet e pikturës dhe arriti të bëhej një piktor i zoti.

ÇELËSI I KRIJIMIT DHE I RUAJTJES SË BESIMIT

Nga: Rick Boxx
Në ndihmë të përsosjes së
moralit në jetë dhe në punë.
14 Qershor, 2010

Kohët e fundit dy profesorë analizuan disa ndërmarrje për të parë nivelin e besimit që gëzojnë ato në marrëdhënie me të tretët. Një artikull i gazetës “Wall Street Journal” e përmblodhi studimin e tyre në katër drejtime:

  • Besueshmëria ndaj personave
  • Profesionalizmi i kompanisë
  • Memoria institucionale…dhe
  • Krijimi i lidhjeve me të tretët

ÇFARË LLOJ “AROME” SHPËRNDAN?

Nga: Robert J. Tamasy
Në ndihmë të përsosjes së
moralit në jetë dhe në punë.
7 Qershor, 2010

Shpesh krijojmë përshtypje dhe dalim në konkluzione duke u bazuar mbi atë se çfarë shikojmë ose dëgjojmë, por mendimi ynë mund të ndikohet edhe nga ajo se çfarë nuhasim. Kur kam qenë fëmijë, për shembull, më pëlqente era e veçantë e lapsave me ngjyra. Për mua ky ishte një rast për të shprehur krijimtari nëpërmjet ngjyrimit të figurave. Më vonë, e dashura ime e parë mbante një parfum me aromë karakteristike, gjë që ma kujtonte atë edhe më vonë, sa herë ndjeja aromën e njohur të parfumit të saj.