headerphoto

JEMI KRIJUAR QË T’U SHËRBEJMË TË TJERËVE

Nga: Dr. Rick Warren
Në ndihmë të përsosjes së
moralit në jetë dhe në punë.
31 Maj, 2010

Çdo krijese mbi këtë tokë Perëndia i ka dhënë një ose më shumë aftësi të veçanta. Nga e dimë këtë? Në Testamentin e Vjetër të Biblës thuhet: “Duart e tua më kanë bërë dhe më kanë dhënë trajtë…” (Jobi 10:8). Disa kafshë vrapojnë, disa hidhen, disa notojnë, disa zvarriten dhe disa fluturojnë. Kjo vlen edhe për njerëzit. Secili prej nesh është projektuar për të kryer disa funksione.

KRITIKA BËN MIRË

Nga: Robert J. Tamasy
Në ndihmë të përsosjes së
moralit në jetë dhe në punë.
24 Maj, 2010

Vlera e shkrimtarit del më mirë në pah në rast se ai bashkëpunon me një korrektor të mirë letrar. Këtë e dinë të gjithë shkrimtarët e zotë. Shkrimet kanë nevojë për korrektim letrar krijues. Kjo do të thotë se, përveç korrigjimeve në lëmin gramatikor, shpesh jepen sugjerime për qartësimin e frazave, madje edhe paragrafëve të tërë, në mënyrë që idetë e shprehura të dalin më të plota. Korrektimi letrar është një element thelbësor i mënyrës së komunikimit të veprës së shkrimtarit me publikun.

TË GJESH FORCË NË KOHË VËSHTIRËSISH

Nga: Robert D. Foster
Në ndihmë të përsosjes së
moralit në jetë dhe në punë.
17 Maj, 2010

Të gjithë, pa përjashtim, jemi të destinuar që të përballojmë probleme, sëmundje, vuajtje të ndryshme dhe, një ditë, vdekjen. Je kush je – i varfër apo i pasur, drejtor apo roje, i njohur apo i panjohur – një ditë edhe për ty do të dalë ai lajmërim që thotë: “U nda nga jeta…”

AUTONOMIA E PUNONJËSVE SIPAS QËLLIMIT TË PERËNDISË

Nga: Rick Boxx
Në ndihmë të përsosjes së
moralit në jetë dhe në punë.
10 Maj, 2010

Libri i ri i Daniel Pinkut "Motivimi", na tregon një rast interesant se si realizohet autonomia në punë. Ai e përcakton autonominë si “veprim sipas zgjedhjes tënde”. Për ta mbështetur këtë, ai na vë përpara një studim mbi 320 biznese të vogla, të bërë nga universiteti Kornell.

FORCA E FJALËS SË THËNË NË KOHËN E DUHUR

Nga: Robert J. Tamasy

Në ndihmë të përsosjes së

moralit në jetë dhe në punë.

3 Maj, 2010


Vite më parë një miku im më tregoi për një mbledhje ku paria e qytetit diskutonte mundësinë që në qytet të akomodohej një takim i madh ndërkombëtar. Gradualisht diskutimi kishte marrë një kthesë negative. Zyrtarët ngrinin shqetësime për problemet që mund të lindnin si: rendim dhe bllokim trafiku, ushtrim dhune, demonstrata politike dhe shqetësime të tjera. Gjasat që aktiviteti ndërkombëtar të zhvillohej në qytetin tonë po bëheshin fare të pakta.