headerphoto

MËSIME PËR JETËN QË DALIN NGA PESHËNGRITJA

Nga: Jim Mathis
Në ndihmë të përsosjes së
moralit në jetë dhe në punë.
26 Prill, 2010

Vite më parë fillova të vë re se rinia po më linte me shpejtësi, ndaj vendosa të filloja ushtrime në palestër duke u marrë me ngritje peshash në mënyrë që të mbaja trupin në formë. Më caktuan një trajner personal, i cili bëri matjet përkatëse në lidhje me kapacitetet fizike të trupit tim dhe më përgatiti një program me ushtrimet që duhej të kryeja. Këtë program unë e ngjita tek faqja e dollapit tim personal ashtu sikundër kishin bërë edhe të tjerët.

NJË OBJEKTIV PËR JETËN

Nga: Dr. Rick Warren
Në ndihmë të përsosjes së
moralit në jetë dhe në punë.
19 Prill, 2010

Shumë njerëz kanë qëllime në jetë, por pak prej tyre kanë një objektiv të caktuar që të përfshijë gjithë jetën e tyre. Qëllimet lidhen me pjesë të veçanta të jetës: karierën, financat, familjen, pensionin dhe aspekte të tjera të rëndësishme të saj. Por Objektivi gjithëpërfshirës për Jetën i jep asaj drejtimin themelor. Janë katër përfitimet kryesore që vijnë nga përcaktimi i një Objektivit të Jetës:
  • Pakëson dukshëm stresin nëpërmjet thjeshtimit të procesit të marrjes së vendimeve. Çdo ditë ti përballesh me një sërë mundësish për të zgjedhur. Nganjëherë ato janë shumë komplekse. Duke pasur një objektiv themelor jetësor, ke mundësi të vlerësosh e të zgjedhësh alternativat që të shërbejnë më mirë.

ANKESAT DHE VËREJTJET DUHEN SHPREHUR ME TAKT

Nga: Rick Boxx
Në ndihmë të përsosjes së
moralit në jetë dhe në punë.
12 Prill, 2010

Një grua, të cilën unë do ta quaj Selli, më erdhi një ditë dhe më kërkoi që, në një komitet ku unë bëja pjesë, të përcillja shqetësimet e saja në lidhje me mënyrën se si një nëpunës po e trajtonte një çështje për të cilën ajo kishte interes të veçantë. Mbasi i hodha një sy të vëmendshëm përmbledhjes së ankesave të saj, parashikova me shqetësim se në mbledhje do të kishim reagime emocionale. Doli se isha gabuar.

SUKSESI ËSHTË SPORT QË LUHET NË SKUADËR

Nga: Robert J. Tamasy
Në ndihmë të përsosjes së
moralit në jetë dhe në punë.
5 Prill, 2010

Kur dëgjon fjalën “sukses”, çfarë mendon? Si do ta përcaktoje kuptimin e saj? Për disa njerëz, sukses do të thotë që të kenë një punë që paguhet mirë ose që të sigurojnë një farë pushteti. Të tjerë e shikojnë suksesin si shpërblim dhe mirënjohje nga ana e qendrës së punës ose komunitetit që i rrethon. Ka disa që suksesin e shohin si arritje e qëllimeve të dëshiruara.