headerphoto

TE JEMI ADMINISTRATORE BESNIKE

Nga: Rick Boxx
Shërbesë për komunitetin
e biznesmenëve të krishterë
11 Janar, 2010


Një biznesmen i dha mikut të tij, Çipit, një bllok çeqesh. Ai kishte vendosur 5000 dollarë në llogarinë e Çipit që ky i fundit duhej t’i përdorte për të ndihmuar njerëz në nevojë. Biznesmeni mendonte se bujaria e tij do të ishte më efektive në rast se ajo do të vihej në jetë nëpërmjet dikujt si Çipi që ishte pastor i respektuar dhe drejtues i një programi edukativ në radio. Sipas tij, Çipi mund ta përcaktonte më mirë se kush duhej të përfitonte nga ndihma ekonomike.

Pjesë e marrëveshjes mes biznesmenit dhe pastorit ishin edhe takimet e detyrueshme të herë pas hershme. Gjatë këtyre takimeve Çipi duhej të raportonte se si dhe ku po përdoreshin paratë në mënyrë që fondi në dispozicion të tij të ripërtërihej.

Nuk kaloi shumë kohë mbas vendosjes së këtij partneriteti jo fort të zakonshëm dhe Çipi bëri një zbulim tek vetvetja. Ai konstatoi se po e përdorte bllokun e çeqeve të biznesmenit shumë më mirë se sa bllokun e çeqeve të veta për shkak se tashmë i duhej të jepte llogari për mënyrën se si i harxhonte paratë.

Tani më lejo të të bej një pyetje: Në rast se paratë dhe burimet e tjera materiale të tua do të menaxhoheshin nga dikush tjetër që do të të jepte llogari periodike për mënyrën e përdorimit të tyre, a mendon se kjo gjë do të ndikonte në mënyrën e marrjes së vendimeve nga ana jote?
Vetëm një pronar. Në të vërtetë asgjë nga ato që ne “zotërojmë” nuk është tamam e jona. Vite më parë një biznesmen shumë i pasur vdiq. Gjatë ceremonisë mortore dikush iu afrua llogaritarit të firmës dhe i tha: “Sa para ka lënë i ndjeri?. Aty për aty llogaritari iu përgjigj: “Te gjitha.” Tek Predikuesit (5:15) citohet Mbreti Solomon që thotë, “Ashtu si ka dalë nga barku i nënës, kështu lakuriq do të kthehet për të shkuar si pati ardhur, pa marrë gjë të mbartëshme nga mundi i tij…”

Në lidhje me “pronësinë” në duhet të mbajmë parasysh edhe diçka tjetër të rëndësishme. Sipas Biblës, pronari i gjithçkaje është Zoti: “Jotja, o Zot, është madhështia, fuqia, lavdia, shkëlqimi, madhëria, sepse gjithçka që është në qiell dhe mbi tokë është jotja. Nga Ty vijnë pasuria dhe lavdia; Ti sundon mbi gjithçka; në dorën Tënde janë forca dhe fuqia, dhe Ti ke fuqinë për ta bërë njeriun të madh dhe për t’u dhënë forcë të gjithëve” (1 Kronikave 29:11-12).

Të thirrur për të administruar. Nëse çfarë u tha me sipër është e vërtetë, atëherë, cili është roli ynë? Shkrimet e Shenjta na thonë se ne nuk jemi gjë tjetër veçse menaxher të pasurive që na janë besuar ose “administrator”. Apostulli Pal iu shkroi kështu Korintasve në Letrën e Parë (1,4:2) "E tjetra që kërkohet nga administratoret është që secili të jetë besnik.” Jezusi (ashtu sikundër Cipi ndjente përgjegjësinë ndaj mikut të tij) tha se edhe ne duhet të ndjehemi përgjegjës dhe të marrim shpërblimin për këtë: “Të lumtë o shërbëtor i mirë dhe besnik; ti u tregove besnik në gjëra të vogla, unë do të të besoj ty shumë gjëra; hyr në gëzimin e Zotit tënd” (Mateu 25:21).

Sa ndryshe do të ishte bota sikur të gjithë të zgjohemi çdo mëngjes dhe gjithçka që kemi – shtëpitë, makinat, portofolat, bizneset, kohën, talentet etj. - të mos ti shikonim me syrin e pronarit, por me syrin e administratorit që administron në emër të Zotit, Pronarit të vërtetë.
Mos harro: Paratë që ke nuk janë të tuat. Ato t’i ka besuar Zoti. Po ti a je administrator besnik?


Reflektim/ Diskutime/ Pyetje

  1. Si mendon se do të veproje nëse dikush, ashtu si Cipit, do të të besonte paratë e tij për t’i administruar?
  2. Kur vjen puna te pronësia materiale – shtëpia, rrobat, plaçkat, makina etj – zakonisht ne na duket vetja pronar. A ke menduar ndonjëherë që t’i shohësh këto gjera jo si pronar, por thjesht si administrator? Shpjegoje përgjigjen.
  3. Mendo për diçka të shtrenjtë tënden. Cili do të ishte ndryshimi në rast se atë diçka do ta konsideroje si pronë të Zotit dhe jo tënden?
  4. Në rast se do të ishe para Zotit dhe Ai do të shqyrtonte mënyrën se si i ke përdorur pasuritë që të ka besuar, a mendon se do konsideroheshe prej Tij si “shërbëtor i mirë dhe besnik”? Pse, ose pse jo?

SHENIM: Nëse e ke Biblën dhe do deshe të shikoje pasazhe të tjerë në lidhje me këtë temë, referohu si më poshtë:
Fjalë të Urta 11:4,28, 18:11, 23:4-5, 27:24, 28:20; Lluka 16:10-12; Korintasve 7:23-24

0 komente:

Post a Comment