headerphoto

ZGJIDHI MJETET QE PERDOR DHE KESHILLAT QE PRANON

Nga: Jim Mathis
Shërbesë për komunitetin e
biznesmenëve te krishtere
28 DHJETOR, 2009


Disa kohë më parë po bisedoja me një dizajner vebsajtesh, i cili bënte be e rrufe se sot të gjithë përdorin Moxilla Firefox si motor kërkues të internetit, prandaj edhe unë duhej të filloja ta përdorja. Sipas tij, Internet Explorer-i kishte dalë jashtë mode, ndaj duhej injoruar.

Kam edhe disa miq, të cilët përdorin kompjutera Mackintosh, që shpesh më thonë se të gjithë sot përdorin ketë lloj sistemi, ndaj unë duhet të heq dorë nga Microsoft Windows.

Nuk e pata të vështirë të bëja ca kërkime dhe më rezultoi se vetëm 8% e atyre që hyjnë në internet përdorin Firefox. Më shumë se 90% përdorin një nga variantet e Internet Explorer-it. Gjithashtu doli se vetëm 7% e tyre përdorin Mackintosh.
Kur mësova se më shumë se 90% e njerëzve përdorin Windows dhe Internet Explorer, mendova se opinionet e të tjerëve duhen marrë me rezerva. Po kështu, edhe unë vetë, duhet të jem i kujdesshëm kur jap opinione sepse shumë gjëra sot janë lehtësisht të verifikueshme dhe faktet mund të dalin kundër opinionit tim.

Tek Veprat 17:11, Bibla thotë kështu për Bereanët, “...këta ishin më fisnikë se Thesalonikasit dhe e pranuan fjalën me gatishmëri të madhe, duke i shqyrtuar çdo ditë Shkrimet për të parë nëse çka thoshtë Pali ishte e vërtetë.” Sipas këtij paragrafi, të studiosh Shkrimet e shenjta për të verifikuar faktet do të thotë të demonstrosh një karakter fisnik.

Nuk duhet të pranojmë symbyllazi atë që na thonë të tjerët, por duhet të bëjmë verifikimet tona. Kjo vlen në çdo fushë: kur marrim vendime për biznesin, financat ose vendime të jetës personale, por më tepër vlen kur marrim vendime në lidhje me çështje shpirtërore. Ndoshta nuk ka shumë rëndësi se cilin motor kërkimi në internet do të përdoresh, por të arrish të kuptosh dashurinë e Zotit dhe faljen që Ai ofron nëpërmjet Jezu Krishtit, kjo është diçka me vlera të përjetshme. Prandaj vendimet që merr nuk duhet të bazohen kurrë në thashethemnaja dhe në opinionet e të tjerëve. Ato duhen ndërmarrë vetëm pasi të lexohet mire libri i burimit – Bibla.

Mbasi bëra atë bisede me dizajnerin e vebsajteve, shkarkova nga interneti Firefox-in dhe pashë që ky motor kërkimi i ka disa përparësi. Megjithatë, Internet Explorer-ii ka edhe ai përparësitë e veta, kështu që unë fillova t’i përdor që të dy, sipas nevojave. Janë mjete kërkimi dhe, sot për sot, nuk ka një mjet universal kërkimi ne internet. Sa më shumë mjete të tillë të kesh në kompjuter dhe sa më shumë t’i përdorësh ata sipas nevojave specifike, aq më mirë është.
Kështu ndodh edhe me procesin e pasurimit shpirtëror. Studimi i Biblës është një mjet i rëndësishëm për të mësuar mbi Zotin. Lutja është një tjetër komponent i rëndësishëm i këtij procesi, ashtu sikundër janë edhe inkurajimi nga të tjerët që bëjnë pjesë në komunitetin tonë të besimit, të mësuarit nëpërmjet predikimeve dhe fjalimeve në kishë, nëpërmjet leximit të librave etj.

Tri pika për t’i mbajtur mend:
 • Mos beso gjithçka që dëgjon.
 • Përdor të gjitha mjetet që ke në dispozicion.
 • Ji i hapur ndaj asaj që të thotë Zoti.


Reflektim/ Diskutim/ Pyetje
 1. Kur të nevojitet një këshillë, si e përcakton personin të cilit i adresohesh dhe çfarë bën me informacionin që merr prej tij?
 2. A ke marrë ndonjëherë këshilla prej dikujt që t’i ka dhënë ato me siguri absolute dhe më vonë ke zbuluar se këto këshilla ishin të gabuara? Çfarë pasojash kishe?
 3. Shumë revista biznesi me famë kanë theksuar vlerën e komponentit shpirtëror në punë. Cilat mjete të janë dukur më të dobishme në procesin e pasurimit shpirtëror?
 4. Jim Mathis i referohet Bereanëve të lashtë, të cilët analizuan Shkrimet e Shenjta për të përcaktuar nëse ato që ka thënë apostulli Pal janë vërtetë ashtu. Çfarë mendon për këtë mënyrë të kërkimit të mirëkuptimit shpirtëror? A të duket e dobishme për ty? Shpjegoje përgjigjen.


SHENIM: Në Bibël ka edhe pasazhe të tjerë në lidhje me këtë temë, për më shumë referoju vargjeve si më poshtë:
Jozueu 1:8; Psalme 119:9-11, 105; Filipianeve 4:8-9; 2 Timoteut 2:2, 3:14-17; Hebrejve 10:24-25

DREKAT FALAS DHE DHURATAT E KRISHTLINDJES

Nga: Robert J. Tamasy
MANNA E SE HENES
Shërbim për Komunitetin e
Biznesmenëve të Krishterë
21 Dhjetor, 2009


Në botën profesionale dhe të biznesit ka një shprehje të njohur: “S’ka gjë me vlerë se sa një drekë falas.” Ti mund të thuash: “Ehuu, sa dreka falas kam ngrënë unë!” Por këtu nuk bëhet fjalë për drekat në kuptimin gastronomik të fjalës.

Përfaqësuesit e marketingut të një kompanie me të cilën bëjmë shumë aktivitet, më ftuan për drekë ku, natyrisht, paguan ata. Por çfarë kuptimi dhe vlere kishte kjo drekë “qyl”? Gjatë asaj dreke, ku para pjatave me gjellëra të shijshme, u zhvillua një muhabet i këndshëm, objektivi final ishte forcimi i mëtejshëm i marrëdhënieve dhe shkëmbimi i informacionit reciprok mbi produkte dhe shërbime të reja.
Ti mund të shijosh një drekë “falas” në punë gjatë diskutimit për çështje të rëndësishme të biznesit. Në thelb kompania të paguan ty për kontributin ekstra që jep në atë rast. Pra dreka nuk është edhe aq falas. Ti vërtet nuk paguan ushqimin, por gjatë asaj kohe ti ke marrë përsipër detyrime të caktuara në lidhje me punën.

E ngre këtë çështje sepse mbas pak ditësh ne do të festojmë Krishtlindjen. Tradita e festimit të Krishtlindjes ndryshon nga njeri vend në tjetrin dhe nga njëra kulturë në tjetrën, por megjithatë, në shumicën e rasteve kudo shkëmbehen dhurata. Dhe s’ka se si të jetë ndryshe përderisa Krishtlindja është e lidhur me emrin e Jezu Krishtit, të cilin Bibla e paraqet si dhuruesin më të madh të të gjitha kohërave.

Gjoni 3:16 na thotë, “Sepse Perëndia aq e deshi botën sa dha birin e tij të vetëm që, kushdo që beson në të, të mos humbasë , por të ketë jetën e përjetshme.” Diku tjetër thuhet, “ Paga e mëkatit është vdekja, por dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme nëpërmjet Krishtit Jezus, Zotit tonë.” (Romakeve 6:23). Një përkthim tjetër i këtij vargu e përcakton atë si “dhuratë falas” nga Zoti. Kjo për shkak se dhurata e faljes dhe jetës së përjetshme jepet falas për të gjithë ata që e marrin, pa kushte.

Sepse edhe vetë Jezu Krishti është vetësakrifikuar për ne pa kërkuar asgjë nga ne.
Por Ai e ka bërë këtë me një kosto të lartë që shkon përtej çdo imagjinate. Të shohim shkurtimisht se për çfarë kostoje bëhet fjalë:
Zoti sakrifikoi autoritetin e tij duke u shndërruar në njeri. Imagjinoni mbretin e një vendi që merr rolin e qytetarit më të varfër. Ai e beri këtë duke u mishëruar si njeri në personin e Jezu Krishtit, duke zbritur nga lartësitë e tij për të jetuar mes njerëzve për tu bërë mësuesi, shembulli dhe, më në fund, shpëtimtari i tyre. “Dhe Fjala (Jezu Krishti) u bë mish dhe qëndroi mes nesh ” (Gjoni 1:14).

Jezusi pagoi koston e mëkatit tonë. Vetë nuk mëkatoi, por në kryq Ai mbajti peshën e mëkateve të gjithë njerëzimit në mënyrë që ky i fundit të pastrohej dhe të merrte faljen e Zotit; “Perëndia e bëri mëkatar për ne atë që s’kishte mëkate, që nëpërmjet Tij ne të bëhemi drejtësi e Perëndisë", (2 Korintasve 5:21).

Ai vdiq për ne. Jezusi shkoi drejt kryqit me vullnet të plotë për të vuajtur dënimin me vdekje në emrin tonë. Megjithëse paaftësia jonë për të jetuar sipas standardeve perfekte të Zotit na destinon për të qenë të dënuar me vdekje, Jezusi na ka thënë këtë gjë thelbësore: “Në vend që të vdisni ju do të vdes unë” .“Por Perëndia e tregon dashurinë e Tij ndaj nesh në atë që, ndërkohë që ne ishim mëkatarë, Krishti vdiq për ne”, (Romakeve 5:8).

Cila duhet të jetë përgjigja jonë? Çfarë kërkon nga ne Jezusi ndërsa festojmë Krishtlindjen dhe në mënyra të ndryshme përkujtojmë vetë Krishtin e Krishtlindjes? Përgjigjen e gjejmë tek Gjoni 1:12, që i referohet përsëri dhuratës çudibërëse të Zotit – “të gjithëve atyre që e pranuan, atyre që besojnë në emrin e Tij, Ai u dha pushtet të bëhen bij të Perëndisë.”
Nëse ende nuk e ke bërë, a do ta meritosh edhe ti sot dhuratën më të çmuar të Krishtlindjes?

Reflektim/ Diskutim/ Pyetje

 1. A ekziston vërtet “drekë falas”, diçka që nuk ka kosto për askënd? Cili ka qënë objektivi i “drekës falas” që ke ngrënë kohët e fundit.
 2. Kur dëgjon fjalën Krishtlindje, çfarë mendimesh të vijnë?
 3. Çfarë mendon për dhuratën e Zotit për Krishtlindje – Jezusin, që erdhi në tokë si fëmijë dhe u rrit e bë burrë? A e ke menduar ndonjëherë se çfarë kosto ka pasur kjo dhuratë?
 4. A je përgjigjur ndonjëherë ndaj dhuratës që të ofron Zoti – dhuratën e faljës dhe premtimit për jetë të përjetshme? Shpjegoje përgjigjen.

SHENIM: Nëse e ke Biblën dhe do deshe të lexoje pasazhe të tjerë në lidhje me këtë temë, referohu si më poshtë:
Gjoni 4:10; Romakeve 5:15-17; 2 Korintasve 9:15; Efesianeve 2:8; Hebrejve 6:4-6; Jakobi 1:17-18

NJE MESAZH FRYMEZUES PER KOHE TE VESHTIRA

Nga: Rick Boxx
MANNA E SE HENES
Shërbim për Komunitetin e
Biznesmenëve të Krishterë
14 Dhjetor, 2009

Kohët e fundit një i njohuri im po më fliste rreth një farë rritjeje të transparencës tek biznesmenët. “Dy vjet më parë,” tha ai, “ ishte gjë e rrallë që dikush të fliste për vështirësitë që haste në biznesin e tij. Por tani, problemet që po has shumica e biznesmenëve kanë bërë që ata të jenë më të predispozuar që të qajnë hallet me të tjerët.”

Kjo është diçka inkurajuese po të kemi parasysh se, për vite me radhë, biznesmenët dhe drejtuesit e lartë administrativë të tyre kishin adoptuar qëndrimin që shprehet me fjalët “I vetmuar në majë,” qëndrim që duket se u pëlqente. Megjithatë, në kërkim të zgjidhjeve për të përballuar rrënimin e ekonomisë dhe paqartësitë e së ardhmes, qëndrimi i mëparshëm po zëvendësohet me atë që shprehet me thënien: “ Fatkeqësia kalohet me shokë.” Dhe vërtet, këto kohë, ka pasur shumë fatkeqësi në lëmin ekonomik.

Një prej arsyeve që kjo lloj transparence konsiderohet si gjë pozitive, ka të bëjë me faktin se jeta në punë, në komunitet ose në familje, nuk kuptohet në vetmi. Tek Zanafilla, Zoti thotë,“Nuk është mirë që njeriu të jetë vetëm” (Zanafilla 2:18), dhe asgjë nuk ka ndryshuar megjithëse kanë kaluar mijëra vjet. Raca njerëzore është projektuar për marrëdhënie mes saj, punë të përbashkët dhe përkrahje reciproke. Lexoni pasazhet e mëposhtme:
 • “Hekuri mpreh hekurin, njeriu mpreh njeriun” (Fjalë të Urta 27:17).
 • “Dy vlejnë më mirë se një i vetë , sepse kanë një shpërblim më të mirë për mundin e tyre…Një litar tresh nuk këputet aq shpejt” (Predikuesit 4:9,12).
 • “Pa një udhëheqje të urtë populli rrënohet, por shumë këshilltarë sigurojnë fitoren” (Fjalë të Urta 11:14).
 • “Planet dështojnë nga mungesa e këshillimit, por me shumë këshilltarë ato realizohen” (Fjalë të Urta 15:22).
Më së paku, rritja e transparencës dhe e sinqeritetit në fushën profesionale dhe të biznesit në këto kohë të vështira ka bërë që njerëzit e këtyre kategorive të mund të marrin – dhe të japin – ngushëllim dhe mirëkuptim reciprok. Siç thuhet tek Korintasve 1:4, Zoti “na ngushëllon në gjithë shtrëngimin tonë që, nëpërmjet ngushëllimit me të cilin jemi ngushëlluar nga Perëndia, ne të mund të ngushëllojmë ata që janë në shtrëngim”. Gjatë kohëve të vështira nuk ka gjë më të keqe se sa të ndihesh sikur ti je i vetmi që po përjeton fatkeqësi.

Përfundimisht, për ata që në punën e tyre zbatojnë mësimet e Jezu Krishtit ky është një rast fatlum për të vënë në jetë mësimet e Tij se duhet bërë ç’është e mundur për të lehtësuar barrën e tjetrit. Tek Mateu 11:28-29, Jezusi thotë, "Ejani tek unë, o të gjithë të munduar dhe të rënduar dhe unë do t’ju çlodh. Merrni mbi vete zgjedhën time dhe mësoni nga unë, sepse jam zemërbutë dhe i përulur nga zemra; dhe do të gjeni çlodhje për shpirtrat tuaj”. Një nga kënaqësitë më të mëdha të Zotit është kur Ai u vjen ne ndihmë njerëzve të Tij duke ua lehtësuar hallet dhe duke iu dhënë paqe në shpirt.

Por Ai nuk u bën thirrje adhuruesve të tij që të rrinë duarkryq duke bërë sehir të tjerët që luftojnë e përpiqen. Vjen një kohë që ne na jepet rasti të ndihmojmë duke mbajtur barrën e të tjerëve në forma të ndryshme si ndihmë konkrete për çështje të caktuara, këshilla të dobishme ose edhe thjesht, dëgjimi i halleve të tjetrit. Ashtu sikundër ka shkruar apostulli Pal, “Mbani barrët e njëri-tjetrit dhe kështu përmbushni ligjin e Krishtit” (Galatasve 6:2).

Ky nuk është idealizëm bosh apo retorike e pakuptimte. Është thirrje e vërtetë për veprim. Nëse takon dikë që po mban një barrë të rëndë, është tamam koha që të kujtosh mesazhin e Jezusit dhe ta zbatosh atë me vepër e jo vetëm me fjalë duke bërë ç’është e mundur për ta lehtësuar barrën e tjetrit.


Reflektim/ Diskutim/ Pyetje

 1. Sipas asaj që ke vënë re ti, a të duket se njerëzit në punë kanë më shumë dëshirë që të flasin hapur për sfidat dhe hallet që po përballojnë në këtë periudhë vështirësish ekonomike?
 2. Po ti vet: A e ke gatishmërinë që të hapesh me të tjerët, me miqtë e tu më të afërt të paktën, kur ke probleme që janë të vështira për tu zgjidhur. Shpjegoje përgjigjen.
 3. Bibla thotë plot gjëra mbi marrëdhëniet njerëzore dhe rëndësinë e të mos qenit i vetmuar, në “vakum”. Si e kupton ti domosdoshmërinë për të mbajtur barrën e tjetrit, në çfarëdo forme që të jetë ajo?
 4. Nëse ti i bashkohesh me gjithë zemër idesë se të punuarit bashkë me të tjerë, duke kërkuar dhe vlerësuar këshillat e tyre e duke dhënë e marrë ndihmë reciproke, çfarë ndryshimesh do të duhet të besh brenda vetes tënde?


SHENIM: Nëse e ke Biblën dhe do të dish më shumë për këtë temë, referoju vargjeve si më poshtë:
Fjalë të Urta 12:15, 19:20, 20:18, 24:5-6; Amosi 3:3; Lluka 10:1-17

TE GJESH EKUILIBRIN NE JETE

Nga: Rick Warren
MANNA E SE HENES
Shërbim për Komunitetin e
Biznesmenëve të Krishterë
7 Dhjetor, 2009

Ligji i balancimit është ligj i brendshëm i Universit. Që gjërat të funksionojnë mirë duhet që të ketë një ekuilibër. Për shembull:
Toka nuk dridhet kur rrotullohet sepse ajo është e balancuar në boshtin e saj. Ne as ngrijmë dhe as digjemi sepse ndodhemi në distancën e duhur nga dielli.

Natyra ka ekosistemin e vet të balancuar. Zoti ka ndërtuar ekuilibrat e nevojshëm për të mbajtur të pacënuar të ashtuquajturin “zinxhir ushqimor” të kafshëve dhe bimëve.
Në arkitekturë, pikat e ndryshme ku ushtrohet presion duhet të balancohen në mënyrë që godina të mos bjerë.

Trupi i njeriut funksionon më mirë kur sistemet e brendshme të tij janë në ekuilibër. Prishja e ekuilibrave quhet sëmundje kurse rivendosja e tyre quhet shërim.
Një nga dukuritë më të zakonshme që hasim është ajo e njerëzve që bëjnë jetë të pa ekuilibruar. Kjo është një sëmundje me shumë simptoma, por me pasoja të njëjta. Njeriu mund t’i prishë ekuilibrat e vet në shumë aspekte – duke punuar shumë ose jo mjaftueshëm, duke ngrënë, fjetur, luajtur, parë televizor, në intimitet etj.

Fakti është se shumë njerëz të fushës së biznesit kanë tendencën që t’i kushtojnë më shumë rëndësi jetës së tyre publike dhe të lënë pas dore jetën e tyre private. Ashtu si fotografitë e dobëta, ata janë ose të mbi ekspozuar ose të pazhvilluar mirë.
Pasojat e çekuilibrimit janë gjithmonë të njëjta: stres dhe lodhje. Ashtu si gomat e pa balancuara të makinës edhe njeriu konsumohet më shpejt. Gomat e pa balancuara për një kohë të gjatë prishen fare.

Disa vjet më parë Dr. Charles Garfield (Carls Garfild) ka bërë një studim mbi “Super Profesionistët” – ata individë që nëpërmjet punës së tyre dallohen si lider në fusha të caktuara. Një nga karakteristikat e tyre të përbashkëta, ndryshe nga sa mund të mendohet, nuk është se janë njerëz të super fokusuar tek puna, por, mbi të gjitha, janë njerëz të ekuilibruar.
Njeriu më i balancuar në jetë të jetëve ka qenë Jezu Krishti. Bibla thotë se ai u poq intelektualist, fizikisht, shpirtërisht dhe nga pikëpamja sociale (Lluka 2:52).

Si do ta vendosje veten tënde brenda këtyre katër kategorive të pjekurisë? A ke ekuilibër në jetën tënde apo ke neglizhuar një ose më shumë prej këtyre kategorive kyçe? Më lejoni t’ju nxis për të bërë një kontroll personal në këtë drejtim gjatë kësaj jave. Bëjini vetes këto pyetje:

 • A jam mendërisht më i mprehtë se pesë vjet më parë? Pse, ose pse jo? Nëse jo, a do të bëj diçka në këtë drejtim?
 • A ankohem shpesh për lodhje a për shëndet të dobët? Nëse po, çfarë plani kam për te ndryshuar?
 • A e kam të zhvilluar jetën shpirtërore?
 • Çfarë po bëj që ta kuptoj më mirë Zotin dhe qëllimet e Tij për jetën time?
 • A jam duke kultivuar marrëdhënie të atilla ku përkrahja jepet dhe merret? A mund të bazohem tek një mik i vërtetë?

Reflektim/ Diskutim/ Pyetje

 1. A e mban veten për njeri të ekuilibruar? Shpjegoje përgjigjen.
 2. A të vijnë ndërmend shembuj njerëzish krejtësisht të pa ekuilibruar në punë, në jetë, në të ngrënë, në të fjetur, në hobi-të e tyre apo në mënyrën se si i përkushtohen teknologjisë moderne (internet, kompjuter etj)?
 3. Si të duket vetja në raport me pyetjet që shtron Dr. Warren në lidhje me pjekurinë në sjelljen e përditshme? A gjen ndonjë prej pyetjeve nëpërmjet së cilës, kur detyrohesh t’i japësh përgjigje, zbulon mungesë ekuilibri në jetën tënde. Në rast se po, çfarë mendon se duhet të bësh?
 4. Dikush ka thënë,” I vetmi njeri që kam parë në ekuilibër perfekt është ai që ka qenë duke lëvizur nga njëri ekstrem në tjetrin”. Çfarë mendon për këtë thënie? A është “ekuilibri” në jetë një shënjestër e lëvizshme?


SHENIM: Në rast se e ke Biblën dhe dëshiron të lexosh pasazhe të tjera në lidhje me këtë temë, drejtohu si më poshtë:
Fjalë të Urta 21:17, 22:3, 23:19-21, 24:30-34; Predikuesit 3:1-8; Lluka 12:27-34; 1 Timoteu 4:8