headerphoto

TE VESH NE DYSHIM BESNIKERINE E ZOTIT !?

Nga: Jim Mathis
MANNA E SE HENES
Shërbim për Komunitetin e
Biznesmenëve të Krishterë
23 Nëntor, 2009

A të ka pushtuar ndonjëherë mendimi se ti ke qenë shumë besnik dhe i bindur ndaj Zotit por Ai, për kushedi se çfarë arsyeje, nuk të ka shpërblyer si duhet? Unë kam qenë i pushtuar nga ky mendim për vite të tëra. Lutesha dhe përpiqesha të kryeja misionin që unë besoja se Zoti më kishte ngarkuar, por frytet e mundimit tim nuk ishin ato që prisja. Shumë mundim për shumë pak shpërblim.

Një ditë, kur shqetësimet e mija po ia tregoja sime shoqeje, ajo më tha që të ulesha e të hidhja në letër disa nga mënyrat nëpërmjet të cilave Zoti na ishte treguar mirënjohës për gjatë 10 viteve të fundit. Ajo më sugjeroi që të bëja një listë të gjërave që i kishim pasur jashtë kontrollit, por që Zoti na i kishte zgjidhur nëpërmjet pranisë së Tij në jetën tonë.

Ndërsa lista ime përfundoi me dhjetë pika, vura re diçka: nëntë nga pikat e shënuara kishin të bënin me njerëzit dhe marrëdhëniet me ta. Shumica e shembujve që vërtetonin se si Zoti kishte qenë i pranishëm në jetën time, kishin të bënin me njerëzit që Ai m’i kishte prezantuar në mënyrë krejt të papritur. Mënyrat kishin qenë nga më të ndryshmet. Ai më kishte njohur me njerëz që do të më ndihmonin për zgjidhjen e problemeve, më kishte sjellë njerëz që do të me këshillonin e të më mësonin pikërisht atëherë kur unë kisha nevojë.

Për shembull, gjithmonë kam pasur dëshirë të këndoj, por kur e provoja nuk merrja asnjë inkurajim nga të tjerët. Me sa duket nuk isha fort i aftë për këtë punë. Një ditë ime shoqe më sugjeroi që të merrja një mësues për vokalin. Disa ditë më vonë rashë në kontakt me një ish këngëtare të njohur. Pa e zgjatur e pyeta nëse jepte mësime kantoje. Një jave më vonë fillova kursin. Ajo ishte mësuese e shkëlqyer dhe tani, mbas tre vjetësh, nuk e kam më problem që të këndoj para publikut dhe madje të korr edhe duartrokitje. Zoti më solli në jetë personin e duhur pikërisht për të më plotësuar dëshirën e zemrës.

Gjatë shtatë viteve që mbaja një kafene, njerëzit më pyesnin shpesh se si kisha mundur të gjeja një personel kaq të mirë. Me ndershmëri më duhej të thosha se Zoti më kishte sjellë në derë njerëzit e duhur në kohën e duhur. Unë nuk do kisha qenë i aftë për të vendosur krejt vetë për njerëzit që mora në punë.

Edhe të tjerë shembuj të viteve të fundit kishin të bënin po me faktin që Zoti me kishte sjellë në jetë njerëz në kohën që ata më janë dashur. Bëj pjesë në një bandë muzikore që i komunikon publikut mesazhe biblike. Zoti e ka sajuar këtë kombinim talentesh muzikore tamam në kohën e duhur për karrierën e gjithsecilit në mënyrë që Ai të lavdërohet.

Tek Mateu 6:19-21, Jezusi ka thënë, "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also.” Unë besoj përfundimisht se “thesaret në parajsë” janë marrëdhëniet tona me njerëzit, miqësitë dhe gjithçka bëjmë për tu lidhur me ata që kemi pranë me dashurinë e Jezu Krishtit.
Në çdo rast ankesat e mija ndaj Zotit kanë pasur të bënin me çështje materiale, me gjëra që unë e dija se ishin të përkohshme – thesaret në tokë. Por Ai merret me gjëra të përjetshme si njerëzit, marrëdhëniet me ta dhe me të vërtetën.

Prioritet e Zotit janë njerëzit. Për Atë gjërat materiale janë të dorës së dytë. Unë e dija që Zoti kujdeset për të na i plotësuar nevojat tona e,megjithatë, prisja që të shpërblehesha me lukse – kjo ma solli dëshpërimin. Tani, kur shoh listën e gjatë me njerëz të mrekullueshëm në jetën time, vihem në siklet për faktin që ndonjëherë më ka shkuar mendja të vë në dyshim besnikërinë e Zotit ndaj meje.


Reflektim/ Diskutim/ Pyetje
  1. Qofsh besimtar i devotshëm, besimtar i ri apo edhe skeptik ndaj Zotit, çfarë mendon për idenë se Zoti na qëndron besnik në shkëmbim të bindjes tonë ndaj Tij?
  2. A ke ndjerë ndonjëherë, ashtu si Xhim Mathis, se Zoti duhet të të shpërblejë për veprimet që bën sipas mësimeve të Biblës?
  3. Në qoftë se ulesh e bën një inventar të gjërave pozitive që të kanë ndodhur në jetë, por që nuk vareshin nga ty, si të del ky inventar? A mendon se për këtë ka merita Zoti? Pse, ose pse jo?
  4. A e ndjehesh ndonjëherë fajtor për “grumbullim thesaresh në tokë” në vend që ato “t’i grumbullosh në qiell”, siç na mëson Jezusi? Shpjegoje përgjigjen tënde.


SHENIM: Nëse ke dëshirë të lexosh dhe të diskutosh për pasazhe të tjera të Biblës që lidhen me këtë temë, shiko si më poshtë:
Psalme 37:4-5; Fjalët e Urta 16:3,9, 24:4; Jeremia 29:11; Mateu 6:25-34

0 komente:

Post a Comment